Giấy chứng nhận

  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ
  • Trung Quốc Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd. Chứng chỉ

QC Hồ sơ

Vì tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm, Xinyan đã thiết lập một Hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe khác nhau của khách hàng.

Chúng tôi có đủ nguồn lực để khiến bạn tin rằng vấn đề chất lượng không phải là vấn đề đối với Xinyan.Sau một loạt kiểm tra dây chuyền đến mọi quy trình sản xuất, chúng tôi cũng có cơ chế kiểm soát chất lượng hoàn toàn 100% bằng cách sử dụng các thiết bị kiểm tra khác nhau và nhiều kỹ sư QC chuyên nghiệp.

Để lại lời nhắn